สะดวก ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา

นวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพียงแค่ไม่กี่คลิก !

อีทีซี ออลแอเรีย ค้นหาใครก็เจอ

ด้วยระบบฐานข้อมูลที่คอบคลุม ทำให้ผู้ใช้งานค้นหาบุคคลากรได้อย่างแม่นยำ !

อาจารย์ ประจำภาควิชา

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็น ส่วนหนึ่งในรายวิชา นวัตกรรม 0503112

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้จัดทำ

นาย ศาสตร์ศิลป์ สินธุเขต โพสต์เมื่อ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560

ที่อยู่

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ติดต่อ 093 - 3344694